Garfweek č.32 - zadarmo

Klasický zpravodaj Garfweek distribuce a v něm mimo distrolistu i rozhovory za starých zinů a články (Malárie, FLEAS AND LICE, HELLNATIN, kožichy, wicca...).